NIEUWSBRIEF

STICHTING LANGRUG CHILDHOOD DEVELOPMENT NIEUWSBRIEF

Maart 2017

Beste sponsors, vrienden en belangstellenden, hierbij presenteren wij de derde editie van onze nieuwsbrief, er valt veel te melden en wij wensen jullie veel leesplezier!

Allereerst: het gaat goed met de kinderen van onze crèche Inam Educare Centre in de krottenwijk Langrug, gelegen aan de rand  van Franschhoek Zuid Afrika. Telkens als wij op bezoek komen valt het ons op hoe vrolijk en gezond de kinderen eruit zien. Je kunt duidelijk merken dat de liefdevolle verzorging en educatie door de leidsters zijn vruchten afwerpt. Mede  dankzij de hulp van Welfare Organisatie “The Lunchbox”  is er dagelijks voldoende voedsel om een stevig ontbijt en warme lunch te bereiden door de ‘kookjuf’  voor de ca. 55 peuters en kleuters, verdeeld over de twee lokalen.

Het spelen en leren gaat steeds gestructureerder en verloopt nu volgens vaste schema’s en thematische onderwerpen komen aan bod. De leidsters worden hierin gestimuleerd door deelname aan Workshops van Early Learning Organiatie Babathane, deze organisatie wordt  gefinancierd door giften van locale en Internationale bedrijven in Franschhoek. Dit is erg belangrijk en precies waarom wij dit project zijn gestart in 2012. Het merendeel van de kinderen komt vroeg in de ochtend en wordt na het dagelijkse middagdutje in de loop van de middag opgehaald door een ouder of broertje/zusje.

De samenstelling van het onderwijs team is recent gewijzigd. Een van de leidsters is opgestapt en er is inmiddels een nieuwe juf aangesteld door de Principal en verwelkomd door ons Zuid Afrikaans Trust member Sintu Quoza. Heel leuk is dat Eveline Spruyt, die met haar gezin in Franschhoek woont en werkt, regelmatig een dagdeel in de crèche aanwezig is om knutselwerkjes en spelletjes te doen met de kids, ook bakt zij regelmatig gezonde muffins of neemt fruit mee, top! Tevens mochten wij een jonge Nederlandse vrijwilligster, Maxime van Es ( 19!) verwelkomen,  zij heeft 3 maanden dagelijks in onze crèche  gewerkt als begeleidster, De samenwerking met de locale leidsters  verliep erg prettig en iedereen vond het jammer om afscheid te moeten nemen van deze leuke jonge vrouw.                                          

Tijdens de feestmaand in december hebben de kinderen het Kerstfeest gevierd met lekkers en een cadeautje. Ook hebben we een mooie kerstboom met versiering gedoneerd en een opvouwbare ‘thema’ tafel alsmede de inrichting van het kantoortje van de Principal.

Heel blij zijn we met de bezoekjes van belangstellende toeristen, vrienden en familieleden uit Nederland en sponsors die de moeite nemen om tijdens hun vakantieverblijf in de Western Cape naar Langrug te komen om met eigen ogen te zien hoe het sponsorgeld wordt besteed en wat een positief effect dit heeft op de kinderen. Afgelopen maand nog bezocht een lid van InnerWheel Haarlem, Ditte Kasprowicz de crèche  met haar echtgenoot en wij mochten voor de 2e maal! een mooi bedrag ontvangen waar we uiteraard erg blij mee zijn.! Ook Karin en Gerard de Man kwamen op bezoek en Karin had weer prachtige gehaakte polsbandjes meegenomen alsmede kinderkleding, linnengoed en ingezameld geld van lieve bekenden uit Nederland.

 Wat betreft de staat van het gebouw, er is regulier onderhoud uitgevoerd, in de keuken zijn bovenkastjes geplaatst en koppelingen vervangen. Komende maand staan er nogal wat aanvullende werkzaamheden gepland, zoals de renovatie van de toiletgroep buiten en de gedeeltelijke  overkapping van de speelplaats , waardoor de kinderen niet meer nat kunnen regenen tijdens het toiletbezoek  in de winter en meer schaduw hebben tijdens het buitenspelen in de warme zomermaanden. Ook de omheining moet gedeeltelijk aangepast worden om ongnode gasten buiten te houden.  Inmiddels is onder regie van ons bestuurslid Arie van den Berg hiermee een begin mee gemaakt en we hopen deze bouwactiviteiten half april te kunnen afronden.

Zaterdag 25 februari jl. vond er een drukbezocht Charity Evenement plaats op het mooie Golf Resort Pearl Valley in Paarl. Cynthia van den Berg heeft er als actief clublid voor geijverd om voor het jaarlijkse Charity Event van de Club in aanmerking te komen met ons project in Langrug. Het werd een groots evenement waarbij onze kindertjes een ‘life’ optreden verzorgden olv de leidsters wat voor ontroerende en vertederende momenten leidde bij de vele aanwezigen. Na de lunch was er een veiing en loterij, de aanzienlijke opbengst is nog niet exact bekendgemaakt maar zal in ieder geval door een ‘ mystery guest’ worden verdubbeld!

Als bestuur kijken we dankbaar terug op een mooi jaar met allen die bij het ‘reilen en zeilen’ van Inam Educare Centre betrokken zijn. We bedanken allen die hieraan een bijdrage, in welke vorm dan ook, hebben geleverd en zien met vertrouwen en hoop de toekomst tegemoet. Zodra de verbouwing van de achterplaats gerealiseerd is zullen wij hierover berichten op onze website.

ENKOSI KAKHULU – Hartelijk bedankt!

 

Namens de Stichting Langrug Childhood Development

Caroline Verburg, Arie van den Berg, Hans Langemeijer

 

 

Lees de verhalen en bekijk de foto’s van de familie Meier, Eveline Spruyt, Karin en Gerard de Man en het “ Pearl Valley Golf Charity Event”

 op onze website:

WWW.THELANGRUGCHILDREN.ORG