The Langrug Children

The Langrug Childhood Development Trust

NIEUWSBRIEF MAART 2017

 Beste sponsors, vrienden en belangstellenden,

Hier is de derde editie van onze nieuwsbrief, er valt veel te melden en wij wensen jullie veel leesplezier!

Allereerst: het gaat goed met de kinderen van onze creche Inam Educare Centre in de krottenwijk Langrug, gelegen aan de rand  van Franschhoek Zuid Afrika. Telkens als wij op bezoek komen valt het ons op hoe vrolijk en gezond de kinderen eruit zien. Je kunt duidelijk merken dat de liefdevolle verzorging en educatie door de leidsters zijn vruchten afwerpt. Mede  dankzij de hulp van Welfare Organisatie “The Lunchbox”  is er dagelijks voldoende voedsel om een stevig ontbijt en warme lunch te bereiden door de ‘kookjuf’  voor de ca. 55 peuters en kleuters, verdeeld over de twee lokalen.

Het spelen en leren gaat steeds gestructureerder en verloopt nu volgens vaste schema’s en thematische onderwerpen komen aan bod. De leidsters worden hierin gestimuleerd door deelname aan Work shops van Early Learning Organiatie Babathane, deze organisatie wordt  gefinancierd door giften van lokale bedrijven. Dit is erg belangrijk en precies waarom wij dit project zijn gestart in 2012. Het merendeel van de kinderen komt vroeg in de ochtend en wordt na het dagelijkse middagdutje in de loop van de middag opgehaald door een ouder of broertje/zusje.

De samenstelling van het onderwijs team is recent gewijzigd. Een van de leidsters is opgestapt en er is inmiddels een nieuwe juf aangesteld door Principal Cynthia en verwelkomd door ons Zuid Afrikaans Trust member Sintu Quoza. Heel leuk is dat Evelyne Spruyt, die met haar gezin in Franschhoek woont en werkt, regelmatig een dagdeel in de creche aanwezig is om knutselwerkjes en spelletjes te doen met de kids, ook bakt zij regelmatig gezonde muffins of neemt fruit mee, top! Ook mochten wij een jonge Nederlandse vrijwilligster, Maxime ( 19!) verwelkomen,  zij heeft 3 maanden dagelijks in onze creche gewerkt als begeleidster, de samenwerking met de locale leidsters  verliep erg prettig en iedereen vond het jammer om afscheid te moeten nemen van deze leuke jonge vrouw.                                          

Tijdens de feestmaand in december hebben de kinderen het Kerstfeest gevierd met lekkers en en een cadeautje. Ook hebben we een mooie kerstboom met versiering gedoneerd en een opvouwbare ‘thema’ tafel alsmede inrichting van het kantoortje van Cynthia. 

Heel blij zijn we met de bezoekjes van belangstellende toeristen, vrienden en familieleden uit Nederland en sponsors die de moeite nemen om tijdens hun verblijf in de Western Cape naar Langrug te komen met fototoestel en goede gaven. Vorige week nog bezocht een lid van InnerWheel Haarlem de creche met haar echtgenoot en wij mochten voor de 2e maal! een mooi bedrag ontvangen waar we uiteraard erg blij mee zijn.


Wat betreft de staat van het gebouw, er is regulier onderhoud uitgevoerd, i n de keuken zijn bovenkastjes geplaatst  en er staan nogal wat aanvullende werkzaamheden gepland, zoals de renovatie van de toiletgroep buiten en de gedeeltelijke  overkapping van de speelplaats waardoor de kinderen niet meer nat kunnen regenen tijdens het toiletbezoek  in de winter en meer schaduw hebben tijdens het buitenspelen in de warme zomermaanden.  Eind februari is hier onder regie van ons bestuurslid Arie van den Berg een begin mee gemaakt en we hopen deze bouwactiviteiten eind maart  te kunnen afronden.

Zaterdag 25 februari jl. vond er een drukbezocht Charity Evenement plaats op het mooie Golf Resort Pearl Valley in Paarl. Cynthia van den Berg heeft er als actief clublid voor geijverd om voor het jaarlijkse Charity Event van de Club in aanmerking te komen met ons project in Langrug. Het werd een groots evenement waarbij onze kindertjes een ‘life’ optreden verzorgden olv de leidsters wat voor ontroerende en vertederende momenten  leidde bij de aanwezigen. Na de lunch was er een veiing en loterij, de aanzienlijke opbengst is nog niet exact bekendgemaakt maar zal in ieder geval door een ‘ mystery guest’ worden verdubbeld!

Als bestuur kijken we dankbaar terug op een mooi jaar met allen die bij het ‘reilen en zeilen’ van Inam Educare betrokken zijn. We bedanken allen die hieraan een bijdrage, in welke vorm dan ook, hebben geleverd en zien met vertrouwen en hoop de toekomst tegemoet. Zodra de verbouwing van de achterplaats gerealiseerd is zullen wij hierover berichten op onze website.

ENKOSI KAKHULU – Hartelijk bedankt!


Namens de Stichting Langrug Childhood Development

Caroline Verburg, Arie van den Berg, Hans LangemeijerLees de verhalen  en bekijk de foto’s van de familie Meier, Evelyne Spruyt, Karin en Gerard de Man en het Pearl Valley Golf Charity Evenement op onze website:

WWW.THELANGRUGCHILDREN.ORG